log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Seanfhaclan

Thig an fhìrinn, mar àirc a bhitheadh `ga cumail fo `n uisge, an uachdar uair no uaireigin.