log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Seanfhaclan

`S èasgaidh an gille leisg ann an taigh a choimhearsnaich.

`S èasgaidh an gille leisg ann an taigh a choimhearsnaich.

`S èasgaidh an gille leisg ann an taigh a choimhearsnaich.

- Seumas mac Aonghais `ic Uilleim `ic Iain `ic Mhurchaidh

© Goiridh Dòmhnallach

The lazy boy is willing at the neighbour's house.

- Jimmy MacKay