log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Seanfhaclan

Air a thig an deoch astaigh, thig a' chiall amach.

Air a thig an deoch astaigh, thig a' chiall amach.

Air a thig an deoch astaigh, thig a' chiall amach.

- Sìne ni'n Mhurchaidh Dhòmhnaill

When the drink comes in, out goes all good sense.

- Jean MacKay