log asteach
logo

The Living Bridge » Na h-Òrain

Màiri, air a bheil an aois

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air a sheinn le Annag ni’n Iain Alasdair `ic Aonghais Ailein, Rubh' an t-Seallaidh, Siorramachd Inbhir Nis. Air a clàradh le 's air a tar-sgrìobhadh le Coinneach mac Raghnaill.

Màiri, air a bheil an aois,
air a bheil a bheala chaol;
Teann a-nall, ‘s thoir dhomh do làmh,
‘s an t-fheàrr a bhith nas fhaide againn

A Mhàiri Dhubh ha-ri ho-ro,
A Mhàiri Dhubh ha-ri ho-ro,
A Mhàiri Dhubh, ‘s a Mhàiri Dhonn,
Tha m’ inntinn trom bho ‘n dhealaich mi ri
Màiri Dhubh ha-ri ho ro

© Bun is Bàrr, Iomairtean na Gàidhlig
Tar-sgrìobhadh: Coinneach mac Raghnaill

Please login or register if you'd like to respond.