log asteach
logo

The Living Bridge » Seanfhaclan

Cha truagh leam cù 's marag mu amhaich

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air a h-aithris aig Niall mac Ruairidh 'ic Nìll 'ic Iain 'ic Eóghainn, nach maireann. Rugadh 's thogadh e ann am Baile Sheumais, Siorramachd Bhioctoria.

Nuair a bhiodh duine a bhiodh gu math dheth, 's a bhiodh e 'gearan, chanadh 'ad, “Cha truagh leam cù 's marag mu 'amhaich.”

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Nona MacDonald-Dyke
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

Please login or register if you'd like to respond.