log asteach
logo

The Living Bridge » Samhla air Dualchainnt

Sgalban

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Facal a dh' fhairich sinn aig Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhóir á Baile Sheumais, Siorrmachd Bhioctoria 'son 'kindling'.

Please login or register if you'd like to respond.