log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Samhla air Dualchainnt

Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt

Facal-toisich

A's a' phìos seo, cluinnear samhla air blas a tha air a chumail beò `s an Àrd-Bhaile.

Neach-aithris: Seumas Watson

In this video, a sample of a dialect being maintained in HRM will be heard.

See video

Agallamh le Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheart.

An interview with Joe Murphy.

Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt

Rugadh Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt ann am Moncton, Brunsuig Nuadh.  Chuir e suim `s a' Ghàidhlig as deoghaidh dha an cànan a chluinnteil ann an Ceap Breatainn.  A' là an-diugh, bidh e `teagasg na Gàidhlig ann am Baile nan Loch.

Neach-aithris: Seumas Watson

Joe Murphy comes from Moncton, New Brunswick.  Joe decided to learn Gaelic after spending some time in Cape Breton and hearing plenty of Gaelic there.  Today, he instructs Gàidhlig aig Baile classes in Dartmouth.