log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Nòs a’ bhìdh

Ceann Gropaig

Ceann Gropaig

Tha ceann grobaig `na bhiadh sònraichte am measg muinntir a’ Chladaich a Tuath. Bhìte `ga ithe gu cumanta `s an àm a bha an trosg pailt agus air a ghlacadh le dorgh, lìon agus tràl. Feumaidh an ceann a bhi `na dheagh mheudachd gu faighear a dhinneadh le min-choirce `s stuthan blasda eile.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Ceann grobaig is a food dish particular to the North Shore people. I t was common in the time when cod where plentiful and caught with handline, net and trawls near the shore from small boats. The heads have to be a fair size to fill them with oatmeal and other ingredients.

Les émigrants des îles de Lewis et Harris qui se sont établis dans la région de St. Anns Bay avaient coutume de préparer des fruits de mer, puisqu’on pratiquait également la pêche de l’autre côté de l’océan. L’un des plats bien particuliers de ces colons était le ceann gropaig, qui consistait en des têtes de morue farcies. Dans cette vidéo, Jean MacKay et Sadie MacInnis, qui sont sœurs, expliquent leur propre méthode de préparation de ce plat, qu’on savourait souvent avec des navets et des pommes de terre ou avec du pain et de la mélasse.

See video

Modh bìdh

Ceann Gropaig

4-5 grùthannan ùra truisg
Ceann truisg `na mheud mór
1 ½ span bheag do shalann (`ga chur air na grùthannann )
2 spàn bheag do shalann (`ga chur anns an uisge)
1 spàn bheag do phiobar
¾ cupa do flùr
1 chupa do mhin-bhuidhe
2 chupa do mhin-choirce chruinn

Le salann is piobar, cuir na grùthannan am bogadh fad oidhche. Làr-na-mhàireach, cuir air goil poit mhór do dh’uisge. Glan ceann an truisg gu math – gun seud do dh’fhuil a bhi air fhàgail ann. Glan na grùthannan, fear mu leth, le uisge fuar ann am bobhla. Leig as an t-uisge agus fàg na grùthannan anns a’ bhobhla. Glan na grùthannan turas arithist. Thoir as na pìosan dhiubh air a bheil droch dhath. Faisg air na cuislean, gus an toirt air falbh, brùth air na grùthannan gus cnapan a dheanadh réidh. Cuir salann `s piobar ris na grùthannan. Cuir dà spàn bheag do shalann anns an uisge ghoileach. Cuir flùr, min-bhuidhe agus coirce ris na grùthannan. Measgaich na stuthan gu math le spàn-fiodha. Ma `s ann tuilleadh `s bogalta a bhios am measgachadh, cuir barrachd do mhin-choirce ris. Lìon ceann an truisg leis a’ mheasgachadh a tha seo. Nuair a bhios ceann an truisg air a dhinneadh gu léir, càirich ann an uisge goileach, saillt’ e. Cuir còmhdach air a’ phoit `s leig dha `n cheann a ghoil mu thuaiream uair a thìde. Cuir air a bhòrd-bhìdh e teth. Tha e `na bhiadh blasda còmhla ri buntàta is tuirneapan, air neo aran is tréicil.

© Cainnt mo Mhàthar

A fish meal from Cape Breton’s North Shore area made with cod heads, oat meal and other ingredients.

Un des mets favoris des gens de la région, à base d’avoine et de têtes de morue.

Sìne agus Sadie nigheannan Mhurchaidh Dhòmhnaill

Rugadh na peathraichean Sìne (NicAoidh) agus Sadie (NicAonghais), nigheannan Mhurchaidh Dhòmhnaill (Dòmhnallach), ann an Cùl na h-Aibhne Bige. Thogadh iad ann an taigh làn dualchas na sgìreachd a chaidh sheatladh, `s a’ mhór-chuid, le daoine a thànaig à Leòdhas. B’ i a’ Ghàidhlig a’ cheud chànan a dh’ionnsaich 'ad aig an taigh. Tha 'ad `ga cumail an cleachdadh gus a' là an diugh. `S e ceann grobaig biadh a tha iad air a bhi eòlach air bho `n àm dhaibh a bhi 'g éirigh suas.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

The MacDonald sisters Jean and Sadie were born and raised at Rear Little River. Their household was a stronghold of Gaelic traditions in a district settled mostly from the Isle of Lewis. Their first language was Gaelic which they speak to the presesnt. Ceann grobaig is a food they have been familiar with from the time of their youth.

Sadie MacInnis est née et a grandi dans un foyer parlant le gaélique, à Rear Little River, sur la Rive Nord du comté de Victoria. Ses ancêtres avaient émigré de l’île de Lewis. Elle est restée femme au foyer toute sa vie et aime toujours accueillir ses amis et les membres de sa famille, à qui elle sert toutes sortes de bonnes choses avec une bonne tasse de thé bien fort.

Jean MacKay est née à Rear Big River, sur la Rive Nord du comté de Victoria. Elle est la cadette de Sadie MacInnis. Ses ancêtres étaient originaires de Lewis, ce qu’on reconnaît à son fort accent de Lewis. Jean a été pendant de nombreuses années infirmière à Boston et dans les régions industrielles du Cap-Breton.