log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Seanfhaclan

Cha dean cas thioram iasgach.

Cha dean cas thioram iasgach.

Cha dean cas thioram iasgach.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

The dry foot cannot fish.