log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Samhla air Dualchainnt

Blas Antaiginis/Phiogtò 2

Muileann Dubh

Tha niod na circe-fraoich
'S a' mhuileann dubh, 's a' mhuileann dubh
Tha niod na circe-fraoich
'S a' mhuileann dubh bho shamhradh

Tha 'm muileann dubh air thuraman
Tha 'm muileann dubh air thuraman
Tha 'm muileann dubh air thuraman
'S e togairt dol a dhannsa

Bidh an crodh a' breith na laogh
'S a' mhuileann dubh, 's a' mhuileann dubh
Bidh an crodh a' breith na laogh
Anns a' chiad mhìos dhen t-samhradh

Tha 'm muileann dubh air thuraman
Tha 'm muileann dubh air thuraman
Tha 'm muileann dubh air thuraman
'S e togairt dol a dhannsa

Bidh cur is cathadh sneachd ann
'S a' mhuileann dubh, 's a' mhuileann dubh
Bidh cur is cathadh sneachd ann
'S a' mhuileann dubh, 's a' gheamhradh

Bidh an donas ann le adhaircean
'S a' mhuileann dubh, 's a' mhuileann dubh
Bidh an donas ann le adhaircean
'S a' mhuileann dubh, a's an oidhche

Muileann Dubh, Catrìona ni'n Lachlainn Steaphainn Aonghais Iain, Baile Mhoirein

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

The Black Mill, Catherine MacKenzie (née Gillis), Morristown