log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Stòraidhean is Naidheachdan

Bòcan na h-Eaglaise

Facal-toisich

Tha Ealasaid Nic a' Phearsain ag innse mun turas a chunnaic i boireannach `s an eaglais is i `cosg còta geal, rud iongantach aig an àm.  As deoghaidh dhi bruidhinn ri feadhainn eile, thuig i nach fhaca duine sam bith eile i.  Chaidh aifreann a ghabhail air a son, agus chan fhacas riamh tuilleadh i.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Bessie MacPherson tells the story of a time that she saw a woman in church wearing a white coat. After speaking with others, she realized that no one else had seen her. After a mass was said for her, the woman was never seen again.

Bòcan na h-Eaglaise

Naidheachd mu bhòcan air a h-innse le Ealasaid NicPhearsain.

© Canadian Museum of Civilization, recorded by Gordon MacLennan, 1972, MAC-B-16

Bessie MacPherson relates a tale of the time she saw a ghost woman in church.

Ealasaid ni'n Eóghainn

Rugadh Ealasaid ni'n Eóghainn a's na Staitean Aonaichte. `S e Eóghann MacÌosaig a b' athair dhi a rugadh ann a' Springfield, Siorramachd Antaiginis. Dh' fhalbh Eóghann gu Boston airson obair far na thachair e ri Màiri à Clare, Éirinn. Phòs iad ann a' shin is thill iad air ais gu Antaiginis dar a bha Ealasaid ceithir bliadhn' a dh'aois. `S e Gàidhlig na h-Éireann a' chiad chainnt a labhradh i; thog i Gàidhlig dar a thàining i gu Alba Nuadh aig aois a ceithir. Phòs i Aonghas mac Eóghainn `ic Eóghainn agus thog iad seachdnar chloinneadh ann an Cùl na h-Aibhne Deas.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Elizabeth Ann "Bessie" MacPherson (née MacIsaac) was born in Gardner, Massachusetts to Hugh and Mary MacIsaac. Hugh was born in Springfield, Antigonish and went to Boston for work where he met Mary, from County Clare, Ireland. Irish Gaelic was Bessie's first language, having learned Scottish Gaelic after moving to Antigonish County at age 4. She married Angus H. MacPherson and together they raised seven children in Glen Apline.

Deanaibh tadhal air a' cheangal seo ...

Deanaibh tadhal air a' cheangal seo airson barrachd fhiosrachaidh mun phòsadh.
https://www.novascotiagenealogy.com/ItemView.aspx?ImageFile=0-239&Event=...

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.